Trolltunga, Norway
×Home / Kỹ năng mềm / Bồi dưỡng công tác chủ nhiệm cho giáo viên các cấp theo nhu cầu

Bồi dưỡng công tác chủ nhiệm cho giáo viên các cấp theo nhu cầu

BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CHO GIÁO VIÊN CÁC CẤP

(TH, THCS, THPT…)

UNESCO định nghĩa: Bồi dưỡng có ý nghĩa nâng cao trình độ nghề nghiệp. Quá trình này chỉ diễn ra khi cá nhân và tổ chức có nhu cầu nâng cao kiến thức hoặc kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng nhu cầu lao động nghề nghiệp.

MỤC ĐÍCH

Bồi dưỡng cho giáo viên để nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp, trên cơ sở đó phát triển năng lực sư phạm  của giáo viên trong công tác chủ nhiệm, giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao , góp phần nâng cao chất lượng giáo dục  toàn diện của nhà trường

KỸ NĂNG SƯ PHẠM

  • Nắm được những cách thức vận dụng và sáng tạo các biện pháp cách thức tổ chức, điều khiển quá trình hoạt động giáo dục, dạy học và vận động quần chúng tham gia vào công tác giáo dục.
  • Nắm được những thao tác, những hành động cụ thể nhằm thực hiện được một việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nghề nghiệp của thầy cô giáo. Sau từ “kĩ năng” là tên “việc” hoặc “hành động” nghề nghiệp phải thực hiện.

Ví dụ : kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm, kĩ năng giao tiếp,….

– Kĩ năng sư phạm tổng hợp có thể gọi là nhóm kĩ năng, là sự tập tập hợp nhiều kĩ năng riêng lẻ, cụ thể có đặc trưng, có tác dụng góp phần hoàn thành một nhiệm vụ, một công việc, một chức năng nghề nghiệp của thầy cô giáo, những nhiệm vụ, công việc…thể hiện vị trí, phản ánh một phần bộ mặt nhân cách sư phạm của thầy cô giáo. Tập hợp những kĩ năng nhằm hoàn thành một nhiệm vụ của nhà sư phạm thì gọi là kĩ năng tổng hợp hay nhóm kĩ năng.

– Nắm được  những kiến thức về công tác chủ nhiệm lớp để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong thực tiễn.

KỸ NĂNG CẦN THIẾT

(1) Nhóm kĩ năng giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi công tác chủ nhiệm

– Vai trò, chức năng của GVCN  vừa là nhà GD vừa là nhà quản lý tập thể HS

– Kĩ năng tổ chức giáo dục KNS cho HS

– Kĩ năng ngăn ngừa và giải quyết những xung đột trong tập thể lớp

– Kĩ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

– Kĩ năng giáo dục học sinh cá biệt và HS có hành vi không mong đợi

– Kĩ năng xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp ( kế hoạch năm, học kì,

tháng, tuần)

– Kĩ năng xử lí tình huống giáo dục

– Kỹ năng tìm hiểu đặc điểm học sinh

– Đặc điểm tâm lí- xã hội của HS ,TH,THCS/ THPT hiện nay

– Giáo dục kỉ luật tích cực và xây dựng lớp học thân thiện

(2) Nhóm kĩ năng mềm

– Kĩ năng lắng nghe tích cực và cảm thông

– Kĩ năng kiểm soát/làm chủ cảm xúc của bản thân

– Nhận thức hậu quả sự thiếu trách nhiệm của GVCN

►Tài liệu tập huấn bao gồm những nội dung sau:
  1. Kỹ năng tìm hiểu đặc điểm nhân cách học sinh
  2. Kĩ năng xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp ( kế hoạch năm, học kì,

tháng, tuần)

  1. Kĩ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp
  2. Kĩ năng tổ chức giáo dục KNS cho HS (dưới góc độ của GVCN)
  3. Kĩ năng ngăn ngừa và giải quyết những xung đột trong tập thể lớp
  4. Kĩ năng xử lí tình huống giáo dục
  5. Kĩ năng kiểm soát/làm chủ cảm xúc của bản thân
Bồi dưỡng công tác chủ nhiệm cho giáo viên các cấp theo nhu cầu vào lúc: Tháng Sáu 23rd, 2016 bởi tuyensinh

bình luận

Để được tư vấn hỗ trợ giải đáp một cách nhanh nhất các khóa học, lịch học, lịch khai giảng, địa điểm học. Học viên vui lòng sử dụng khung bình luận.