Trolltunga, Norway
×Home / nghiệp vụ sư phạm / Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục cho các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT ( Thời gian: 10 ngày). Học phí: 1.500.000đ/khóa học.

THÔNG BÁO

CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC 

Căn cứ thông tư số 32/2014/TT-BGDĐT  ngày 25/9/2014 quy định về nghiệp vụ công tác thanh tra giáo dục.

Căn cứ kế hoạch chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục. Nay Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Quốc Gia thông báo chiêu sinh cụ thể các khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác viên Thanh tra giáo dục tổ chức như sau:

 CÁC KHÓA TỔ CHỨC:

+ Nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục ( THPT)

+ Nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục ( THCS)

+ Nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục ( Tiểu học )

+ Nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục ( Mầm non)

 MỤC TIÊU:

Bồi dưỡng nghiệp vụ, góp phần kiện toàn đội ngũ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục trong tình hình mới.

 NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:

+ Tổng quan thanh tra giáo dục và cộng tác viên thanh tra giáo dục

+ Kỹ năng cơ bản của cộng tác viên thanh tra giáo dục

+ Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục.

+ Viết tiểu luận cuối khóa và tìm hiểu thực tế

 ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Cộng tác viên thanh tra giáo dục, các nhà giáo, cán bộ quản lý, cá nhân có nhu cầu.

Thời gian và địa điểm bồi dưỡng:

  • Thời gian; 10 ngày
  • Tại Hà Nội hoặc các tỉnh có nhu cầu

Kinh phí học tập: 1.500.000đ/1 học viên

Ghi chú:

  • Hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
  • Học viên mang theo laptop để phục vụ việc học tập và làm tiểu luận cuối khóa.
Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục vào lúc: Tháng Sáu 24th, 2016 bởi tuyensinh

bình luận

Để được tư vấn hỗ trợ giải đáp một cách nhanh nhất các khóa học, lịch học, lịch khai giảng, địa điểm học. Học viên vui lòng sử dụng khung bình luận.