Trolltunga, Norway
×Home / nghiệp vụ sư phạm / Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường Mầm non

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường Mầm non

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục;

Thực hiện Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2014 Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ vào  nhu cầu thực tế của cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các Trường…trên toàn quốc.

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.Trường Đại học sư phạm Hà Nội phối hợp đặt lớp tại Công ty Cổ phần Phát triển SCF Quốc Tế thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý trường Mầm non như sau:

  1. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố,cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các trường Mầm non và nguồn chưa có chứng chỉ quản lý

  • Đối tượng có nhu cầu để mở trường mầm non…
  1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH : (Theo chương trình ban hành tại quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012)

Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý trường Mầm non.

     III. HỌC PHÍ & THỜI GIAN HỌC

Học phí: 3.000 000đ/ học viên (Ba triệu đồng chẵn). Số lượng tối thiểu 30 học viên trở lên

  1. HỒ SƠ
  2. Phiếu đăng ký học (Theo mẫu của trường ĐHSP Hà Nội) gửi kèm theo Thông báo;
  3. Bản sao Giấy khai sinh có công chứng;Bằng TN Đại học phô tô công chứng, CMT phô tô, 02 ảnh 3×4.

Các cơ sở giáo dục lập danh sách cử cán bộ đi học theo mẫu (kèm theo), fax hoặc email trước ngày khai giảng ít nhất 01 tuần để thuận lợi cho việc bố trí và sắp xếp lớp học.

Trân trọng kính chào./.

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường Mầm non vào lúc: Tháng Sáu 23rd, 2016 bởi tuyensinh

bình luận

Để được tư vấn hỗ trợ giải đáp một cách nhanh nhất các khóa học, lịch học, lịch khai giảng, địa điểm học. Học viên vui lòng sử dụng khung bình luận.