Home / Đào tạo khác (page 3)

Đào tạo văn thư lưu trữ hành chính văn phòng

Cấp nhanh chứng chỉ văn thư lưu trữ . Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc – Giảm học phí khi đăng ký trước  ngày khai giảng LỚP HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG – CẤP CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ UY TÍN, ...

Chi tiết

Đào tạo chứng chỉ An toàn lao động theo thông tư 27

Đào tạo chứng chỉ An toàn lao động theo thông tư 27, Học phí: 500.000đ/khóa học. Học tại HN hoặc các tỉnh có nhu cầu.Chứng chỉ cấp theo quy định của BLĐTBXH ĐÀO TẠO KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ( Theo thông tư số ...

Chi tiết

Mở lớp đào tạo định giá xây dựng công trình

Mở lớp đào tạo định giá xây dựng công trình. Thông tư 05/2010/TT-BKH,Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc theo quy định của Bộ xây dựng.  THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Căn cứ vào Thông tư 05/2010/TT-BKH ngày 26/5/2010 của Bộ xây ...

Chi tiết

Mở lớp đào tạo chứng chỉ lớp kế toán trưởng

Mở lớp đào tạo chứng chỉ lớp kế toán trưởng.( Kế toán trưởng Doanh nghiệp & Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp). Học tại Hà Nội và các đơn vị có nhu cầu. KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP & KẾ TOÁN TRƯỜNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP I. CĂN CỨ: ...

Chi tiết

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ công tác Đoàn,Hội,Đội

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ công tác Đoàn,Hội,Đội.Thời gian 02 tháng.Cấp chứng chỉ theo quy định của TW Đoàn TNCS HCM, có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc. Chuẩn yêu cầu Bồi dưỡng Kiến thức-nghiệp vụ-kỹ năng đối với cán bộ Đoàn-Hội-Đội   MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN ...

Chi tiết

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Tư vấn Du học

Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn du học cho các đơn vị hoạt động trong các đơn vị hoạt động du họcTại HN,Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung tại SGD&ĐT TP.Đà Nẵng BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo  dục ...

Chi tiết