Trolltunga, Norway
×Home / Đào tạo khác / Đào tạo Nghiệp vụ quản trị hành chính văn phòng

Đào tạo Nghiệp vụ quản trị hành chính văn phòng

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

TỔNG QUAN

Khóa học do Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quốc Gia tổ chức nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ hành chính văn phòng cho cán bộ, công chức, viên chức của doanh nghiệp. Chương trình sẽ áp dụng phương pháp học tập tiếp cận nhận thức và hành vi, bằng cách hoàn thiện các kỹ năng cho người quản trị hành chính văn phòng và thư ký, giúp nhà lãnh đạo giải phóng khỏi những công việc mang tính sự việc, làm tăng thêm phần lao động sáng tạo trong quỹ thời gian.

Đối tượng:

Khóa học này thích hợp cho những người: Cán bộ, chuyên viên phòng hành chính, nhân sự, văn phòng, văn thư, thư ký…

Giảng viên: Học viện hành chính Quốc Gia

Thời gian: (6 buổi – 8h30-11h30, 13h30-16h30)

Học phí: 2,000,000 vnđ/ 1 học viên/ khóa học

 Địa điểm: Tổ chức tại Hà Nội hoặc các đơn vị có nhu cầu.

 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

quan tri vp

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

STT Họ tên Chức danh Hand-phone Email
1        
2        
3        
4        
5        

 

                                              ……….., ngày….. tháng…..năm …..

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 Xin vui lòng gửi bản đăng ký về cho BTC trước khóa học tối thiểu 07 ngày.

quantri hcvp

Đào tạo Nghiệp vụ quản trị hành chính văn phòng vào lúc: Tháng Sáu 23rd, 2016 bởi tuyensinh

bình luận

Để được tư vấn hỗ trợ giải đáp một cách nhanh nhất các khóa học, lịch học, lịch khai giảng, địa điểm học. Học viên vui lòng sử dụng khung bình luận.