Trolltunga, Norway
×Home / Tin tức / Điều kiện để Hoạt động Tư vấn du học.
Điều kiện để Hoạt động Tư vấn du học. Những thủ tục cần để được cấp Giấy chứng nhận Hoạt động dịch vụ Tư vấn du học.

Điều kiện để Hoạt động Tư vấn du học.

Điều kiện để Hoạt động Tư vấn du học. Những thủ tục cần để được cấp Giấy chứng nhận Hoạt động dịch vụ Tư vấn du học.

Hoạt động dịch vụ  tư vấn du học là  ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Pháp luật .Trước tiên , phải có một tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân để đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ .Công ty này có thể thực hiện hoạt dộng kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau , trong đó có dịch vụ tư vấn du học .Tiếp theo đó, công tuy sẽ thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ Tư vấn du học , Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ Tư vấn du học là một giấy phép con của Công ty .Công ty chỉ được hoạt động dịch vụ này khi được cấp giấy phép con này .Trước khi hoàn thành thủ tục giấy phép con này, công ty vẫn được hoạt động kinh doanh các ngành nghề khác một cách bình thường .

  1. Các điều kiện cần để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ Tư vấn du học :

–  Có trụ sở , cơ sở vật chất , thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ Tư vấn du học

–  Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro , có tiền ký quỹ tối thiểu : 500.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại .

– Người đứng đầu tổ chức chức dịch vụ Tư vấn du học và nhân viên trực tiếp Tư vấn du học phải có trình độ Đại học trở lên , thông thạo ít nhất một ngoại ngữ , có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học do Bộ Giáo Dục & Đào tạo cấp .

  1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ Tư vấn du học gồm :

– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận .

– Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ Tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm :

Mục tiêu , nội dung hoạt động , cơ sở vật chất , khả năng tài chính, trình độ , năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp Tư vấn du học , khả năng khai thác và phát triển dịch vụ Du học ở nước ngoài , luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức, Kế hoạch thực hiện , Các biện pháp tổ chức thực hiện , Các phương án , quy trình tổ chức dịch vụ Tư vấn du học , phương pháp giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro .

–  Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

–  Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ Tư vấn du học có xác nhận của cơ quan thẩm quyền .

– Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp Tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây :

Họ và tên , ngày tháng năm sinh, giới tính , trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ , vị trí công việc  sẽ đảm nhiệm tại tổ chức  dịch vụ Tư vấn du học .

Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học của người đứng đầu , ngời trực tiếp làm công việc Tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ Tư vấn du học .

Điều kiện để Hoạt động Tư vấn du học. vào lúc: Tháng Sáu 23rd, 2016 bởi tuyensinh

bình luận

Để được tư vấn hỗ trợ giải đáp một cách nhanh nhất các khóa học, lịch học, lịch khai giảng, địa điểm học. Học viên vui lòng sử dụng khung bình luận.