Trolltunga, Norway
×Home / nghiệp vụ sư phạm / Khóa học bồi dưỡng kỹ năng dạy học

Khóa học bồi dưỡng kỹ năng dạy học

Tuyển sinh khóa học bồi dưỡng kỹ năng dạy học. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học theo quy định của Tổng cục dạy nghề,giá trị toàn quốc.

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG DẠY HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 490/QĐ-TCDN ngày 08 tháng 11 năm 2010

của Tổng cục Trưởng Tổng cục Dạy nghề)

➢ Đối tượng xét tuyển

 • Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các trung tâm khuyến nông, lâm, ngư nông dân sản xuất giỏi, các cán bộ khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp và nghệ nhân có nhu cầu học để tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.
 • Giáo viên dạy nghề của các cơ sở dạy nghề chưa được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm.

➢ Thời gian khóa học

Thời gian học 1 tuần (40 tiết)

➢ Học phíHọc phí toàn khóa: 1.500.000 đ/ khóa học/ 1 học viên

➢  Mục tiêu khóa học

➛Mục tiêu chung:

Cung cấp cho người học kỹ năng dạy học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện để giảng dạy các khóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

➛Mục tiêu cụ thể:

Sau khi hoàn thành khóa học này học viên có khả năng:

 • Sử dụng một số kỹ năng dạy học chính để tổ chức hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn theo năng lực thực hiện có hiệu quả.
 • Phát triển hồ sơ năng lực của vị trí việc làm thuộc chuyên môn nghề nghiệp.
 • Áp dụng kiến thức và kỹ năng dạy học vào việc chuẩn bị kế hoạch dạy học, thực hiện dạy học và đánh giá người học theo tiếp cận năng lực thực hiện.
 • Xác định các tiêu chí, chỉ số và hướng dẫn bằng chứng tốt nhất để đánh giá năng lực người học.

➢ Nội dung khóa học

Nội dung tổng quát (Tổng 40 tiết)

 • Đặc điểm dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TT và dạy học theo năng lực thực hiện (5 tiết)
 • Thiết kế đào tạo (5 tiết)
 • Phát triển đào tạo (6 tiết)
 • Thực hiện đào tạo (14 tiết)
 • Đánh giá người học (10 tiết)

Chứng chỉ sau khóa học

Sau khi hoàn thành khoá học bồi dưỡng kỹ năng dạy học, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu được cấp “Chứng chỉ Bồi dưỡng kỹ năng dạy học” Theo Quyết định số: 490/QĐ-TCDN ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Tổng cục trưởng tổng cục dạy nghề. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn.

➢ Mẫu chứng chỉ

Kỹ năng dạy học
Kỹ năng dạy học
Khóa học bồi dưỡng kỹ năng dạy học vào lúc: Tháng Sáu 25th, 2016 bởi tuyensinh

bình luận

Để được tư vấn hỗ trợ giải đáp một cách nhanh nhất các khóa học, lịch học, lịch khai giảng, địa điểm học. Học viên vui lòng sử dụng khung bình luận.