Trolltunga, Norway
×Home / Tin tức / Lịch học lớp Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch K26

Lịch học lớp Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch K26

Khóa 26: Năm học: 2016 – 2017

LỊCH HỌC LỚP: NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH K26

Tuần

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Thứ 6

1

14/3 – 18/3 Khai giảng: 14/3 VHVN VHVN VHVN VHVN

2

21/3 – 25/3 Địa lý VHVN Địa lý VHVN

Địa lý

3

28/3 – 01/4 Lịch sử VN Lịch sử VN Tổng quan DL Lịch sử VN

Tổng quan DL

4

04/4 – 08/4 Tổng quan DL Tổng quan DL Tổng quan DL Tổng quan DL

Tuyến điểm DL

5

11/4 – 15/4 Tâm lý & giao tiếp Tuyến điểm DL Tâm lý & giao tiếp Tuyến điểm DL

Tâm lý & giao tiêp

6

18/4 – 22/4 Nghỉ giỗ tổ

18.4

Nghỉ giỗ tổ

19.4

Quản trị KD Lữ hành QTKDLH

QTKDLH

7 25/4 – 29/4 HTVB Pháp luật HTVB Pháp luật HTVB Pháp luật Nghỉ lễ 30.4 Nghỉ lễ 30.4

8

02/5 – 06/5 Nghỉ lễ 30.4 Nghỉ lễ 30.4 Nghỉ lễ 30.4 LS Văn minh TG

5.5

LS Văn minh TG

6.5

9

09/5 – 13/5 LS Văn minh TG

 

Lý thuyết NVHD Lý thuyết NVHD Thực hành NVHD Thực hành NVHD

10

16/5 – 20/5 LT. NVHD LT. NVHD TH NVHD Thực hành NVHD TH. NVHD

11

23/5 – 27/5 TH NVHD TH. NVHD TH. NVHD TH. NVHD TH. NVHD
12 30/5 – 03/6 TH. NVHD TH. NVHD TH. NVHD TH. NVHD

Kết thúc chương trình

Thực tập tại Doanh nghiệp trong 07 ngày thời gian từ: 04/6/2016 đến hết ngày 10/6/2016 ( tính cả thứ 7, CN)
  • Giờ học: Từ thứ 2 đến thứ 6 ( Từ 18h00 – 20h30)
  • Lịch học trên có thể bih thay đổi về thời gian thực hiện

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN

TT

Tên môn học Số tiết

Giáo viên

I Kiến thức cơ sở

90

1

Địa lý

15

GV: Trịnh Thị Oanh
2 Lịch sử VN 15 GV: Đặng Hoàng Giang
3 Văn hóa VN 30 GV: Lê Hiền Thanh
4 Lịch sử văn minh TG 15 GV: Nguyễn Thúy Mai
5 Hệ thống văn bản pháp luật 15 GV: Nguyễn Văn Lin
II Kiến thức ngành và nghiệp vụ 165
6 Tổng quan du lịch 30 GV: Thâm Quốc Chính
7 Quản trị kinh doanh lữ hành 15 GV: Nguyễn Thị Phương Loan

 

8 Tuyến điểm du lịch 15 GV: Nguyễn Thị Phương Loan

 

9 Tâm lý & giao tiếp 15 GV: Trịnh Thị Oanh
10 Lý thuyết nghệp vụ HDDL 30 GV: Đào Thị Vân
11 Thực hành hướng dẫn DL 60 GV: Lê Thị Hiền Thanh
III Thực tập cuối khóa 07 ngày
Lịch học lớp Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch K26 vào lúc: Tháng Sáu 23rd, 2016 bởi tuyensinh

bình luận

Để được tư vấn hỗ trợ giải đáp một cách nhanh nhất các khóa học, lịch học, lịch khai giảng, địa điểm học. Học viên vui lòng sử dụng khung bình luận.