Trolltunga, Norway
×Home / Đào tạo khác / Mở lớp đào tạo chứng chỉ lớp kế toán trưởng

Mở lớp đào tạo chứng chỉ lớp kế toán trưởng

Mở lớp đào tạo chứng chỉ lớp kế toán trưởng.( Kế toán trưởng Doanh nghiệp & Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp). Học tại Hà Nội và các đơn vị có nhu cầu.

KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP & KẾ TOÁN TRƯỜNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

12092537_1501453280170741_1905489309_n

I. CĂN CỨ:

Dựa vào quy chế và tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán Trưởng ban hành theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính.

II. MỤC ĐÍCH:

 • Trang bị, cập nhật hệ hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về Quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện Bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện cong việc kế toán trong đơn vị
 • Tiêu chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân.

III. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:

Những người đang làm kế toán, kế toán Trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán nhưng chưa có chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán Trưởng theo quy định của Bộ tài chính trong các doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, HỌC PHÍ & THỜI GIAN:

1. KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP:

 • Hình thức học: Học tập chung
 • Thời gian học: 292 tiết
 • Học phí: 2.500.000đ/1 học viên/ 1 khóa

2. KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 • Hình thức học: Học tập chung
 • Thời gian học: 188 tiết
 • Học phí: 2.500.000đ/1 học viên/ 1 khóa

Địa điểm học: Tại Công ty Cổ phần phát triển SCF Quốc tế hoặc các đơn vị có nhu cầu.

Tại các tỉnh: Khi có danh sách cụ thể

V. THỜI GIAN KHAI GIẢNG LIÊN TỤC TRONG THÁNG.

A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 • CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ( ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC)
 1. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:
+ Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước 16 giờ
+ Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN & đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN 16 giờ
+ Chuyên đề 3: Mở & quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua kho bạc nhà nước 08 giờ
+ Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN 20 giờ
  ÔN TẬP & THI PHẦN 1: 08 giờ
  TỔNG CỘNG: 68 giờ
 1. PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:
+ Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng 24 giờ
+ Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc 16 giờ
+ Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN 24 giờ
+ Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp 24 giờ
+ Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo đơn vị thu, chi NS, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN 16 giờ
+ Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị HCSN 12 giờ
  ÔN TẬP & THI PHẦN 2: 08 giờ
  TỔNG CỘNG: 124 giờ
 • CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP:
 1. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

 

+ Chuyên đề 1:    
+ Chuyên đề 2:
+ Chuyên đề 3:
+ Chuyên đề 4:
  ÔN TẬP & THI PHẦN 1: 08 giờ
  TỔNG CỘNG: 68    iờ
 1.  PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:
+ Chuyên đề 5:    
+ Chuyên đề 6:
+ Chuyên đề 7:
+ Chuyên đề 8:
+ Chuyên đề 9:
+ Chuyên đề 10:
  ÔN TẬP & THI PHẦN 2: 08 giờ
  TỔNG CỘNG: 124 giờ

VI. GIẢNG VIÊN:

Các giảng viên có kinh nghiệm lâu năm, đã tham gia trực tiếp biên soạn tài liệu kế toán trưởng, có học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ của Học viện Tài chính – Bộ tài chính.

VII. CHỨNG CHỈ CUỐI KHÓA:

Kết thúc khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng do Giám đốc học viện Tài chính – Bộ tài chính cấp,

( Chi tiết về yêu cầu để bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng – Theo thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính.

VIII. HỒ SƠ BAO GỒM:

 • 08 ảnh 3×4 ( chụp không quá 06 tháng)
 • Đơn xin học theo mẫu
 • 02 bằng tốt nghiệp Trung cấp, CĐ hoặc ĐH
 • 02 CMND photo công chứng

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG MỞ CÁC KHÓA HỌC HỢP ĐỒNG THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ CƠ QUAN.

 

Mở lớp đào tạo chứng chỉ lớp kế toán trưởng vào lúc: Tháng Sáu 24th, 2016 bởi tuyensinh

bình luận

Để được tư vấn hỗ trợ giải đáp một cách nhanh nhất các khóa học, lịch học, lịch khai giảng, địa điểm học. Học viên vui lòng sử dụng khung bình luận.