Trolltunga, Norway
×Home / Đào tạo khác / Mở lớp đào tạo định giá xây dựng công trình

Mở lớp đào tạo định giá xây dựng công trình

Mở lớp đào tạo định giá xây dựng công trình. Thông tư 05/2010/TT-BKH,Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc theo quy định của Bộ xây dựng. 

THÔNG BÁO MỞ LỚP

ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Căn cứ vào Thông tư 05/2010/TT-BKH ngày 26/5/2010 của Bộ xây dựng hướng dẫn về đào tạo Nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về pháp lý và năng lực tham gia hoạt động xây dựng.  Cùng với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ, và các chuyên gia đầu ngành của Bộ kế hoach và đầu tư, Bộ tài chính, Bộ xây dựng,các Viện – Trường danh tiếng trên địa bàn Hà Nội … Chúng tôi liên tục mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu.

   THỜI GIAN & HỌC PHÍ

Thời gian học: Từ thứ 2 – thứ 6 ( hoặc vào Thứ 7 & CN)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO: Theo khung chương trình do Bộ xây dựng phê duyệt

Học phí: 1.500.000đ/1 học viên/ 1 khóa học ( Đã bao gồm tài liệu)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Mọi đối tượng có nhu cầu và các cán bộ, nhân viên trong các cơ quan, doanh nghiệp muốn bồi dưỡng kiến thức và nhu cầu cần thiết…

THỦ TỤC NHẬP HỌC:

 • 02 ảnh 3×4
 • CMND photo công chứng
 • Bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học công chứng

( Nộp hồ sơ trước + học phí trước ngày khai giảng 02 ngày)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng bao gồm 9 chuyên đề với thời lượng 56 tiết, cụ thể như sau:

Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành (8 tiết)

 1. Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình (Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai)
 2. Những nội dung cơ bản của Luật Xây dựng
 3. Những nội dung cơ bản của Luật Đất đai liên quan tới hoạt động xây dựng
 4. Những nội dung cơ bản của Luật Đầu tư liên quan đến hoạt động xây dựng
 5. Những nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu liên quan tới hoạt động xây dựng
 6. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
 7. Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C
 8. Lập thẩm định Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật xây dựng công trình
 9. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

III. Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 1. Các hình thức quản lý dự án
 2. Các yêu cầu nội dung về quản lý dự án
 3. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 4. Khái niệm chi phí đầu tư xây dựng công trình
 5. Quá trình hình thành giá xây dựng công trình
 6. Nghiệp vụ định giá xây dựng
 7. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 8. Quản lý tổng mức đầu tư
 9. Quản lý dự toán công trình
 10. Quản lý định mức xây dựng
 11. Quản lý giá xây dựng công trình
 12. Quản lý chỉ số giá xây dựng
 13. Quản lý hợp đồng xây dựng
 14. Quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư
 15. Điều kiện năng lực các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng công trình
 16. Các quy định chung về điều kiện năng lực đối với tổ chức và cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng.
 17. Điều kiện năng lực hành nghề xây dựng đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
 18. Điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động xây dựng của tổ chức

Chuyên đề 2: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)

 1. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án
 2. Một số vấn đề chung về tổng mức đầu tư
 3. Một số phương pháp xác định tổng mức đầu tư
 4. Phân tích mức độ áp dụng của các phương pháp
 5. Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án
 6. Khái niệm hoạt động đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án
 7. Xác định các yếu tố làm căn cứ phân tích, tính toán kinh tế – tài chính dự án
 8. Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế – tài chính dự án
 9. Phân tích và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của dự án đầu tư
 10. So sánh các kết quả và lựa chọn phương án

III. Giới thiệu phương pháp xác định suất vốn đầu tư

 1. Một số vấn đề chung về suất vốn đầu tư
 2. Phương pháp và các bước tiến hành tính toán suất vốn đầu tư xây dựng công trình
 3. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng
 4. Khái niệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số giá
 5. Phân loại chỉ số giá xây dựng
 6. Nguyên tắc và phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình
 7. Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng
 8. Vai trò và ý nghĩa của độ dài thời gian xây dựng
 9. Các phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng công trình

Chuyên đề 3: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình (12 tiết)

 1. Phương pháp lập định mức xây dựng công trình
 2. Hệ thống định mức xây dựng

1.1. Định mức kinh tế – kỹ thuật

1.2. Định mức tỷ lệ

 1. Phương pháp lập định mức dự toán xây dựng công trình
 2. Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình
 3. Khái niệm, yêu cầu và phân loại đơn giá xây dựng công trình
 4. Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình

III. Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công công trình

 1. Một số lý luận chung về giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
 2. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
 3. Phương pháp xác định giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
 4. Các ví dụ tính toán giá ca máy và giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
 5. Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
 6. Một số vấn đề chung liên quan đến chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

2.2. Phương pháp xác định chi phí tư vấn

 1. Sử dụng các phương pháp trên để xác định chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư, dự toán công trình

Chuyên đề 4: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí (4 tiết)

 1. Phương pháp đo bóc khối lượng
 2. Khái niệm về đo bóc khối lượng xây dựng và vai trò của việc đo bóc khối lượng trong việc định giá xây dựng
 3. Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình
 4. Kiểm soát chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình
 5. Khái niệm, vai trò của việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình
 6. Mục đích và yêu cầu của việc kiểm soát chi phí
 7. Điều kiện cần thiết để thực hiện quá trình kiểm soát chi phí
 8. Nội dung kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình
 9. Tổ chức quản lý việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề 5: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình (4 tiết)

 1. Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán xây dựng công trình
 2. Khái niệm
 3. Nội dung
 4. Vai trò
 5. Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
 6. Nguyên tắc xác định
 7. Phương pháp xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình

III. Quản lý dự toán xây dựng công trình

 1. Thẩm tra, phê duyệt dự toán xây dựng công trình
 2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết)

 1. Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Chuyên đề 7: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng (8 tiết)

 1. Những quy định chung
 2. Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 3. Các loại hợp đồng xây dựng
 4. Theo tính chất, loại công việc trong hoạt động xây dựng cần thực hiện
 5. Theo giá hợp đồng

III. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

 1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng
 2. Hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng
 3. Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
 4. Những quy định cụ thể
 5. Các thông tin về Hợp đồng xây dựng
 6. Thông tin về hợp đồng xây dựng
 7. Căn cứ ký kết hợp đồng
 8. Hồ sơ hợp đồng xây dựng
 9. Luật và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng xây dựng
 10. Nội dung và khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện
 11. Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng xây dựng
 12. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng xây dựng
 13. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

III. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng

 1. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng
 2. Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng
 3. Tạm ngừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng

VII. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

VIII. Các nội dung khác của hợp đồng

Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

 1. Thanh toán vốn đầu tư
 2. Các yêu cầu cơ bản
 3. Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền trong thanh toán vốn đầu tư
 4. Quyết toán vốn đầu tư
 5. Các yêu cầu cơ bản
 6. Nội dung, hồ sơ, thẩm quyền thẩm tra báo cáo quyết toán
 7. Kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư
 8. Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
 9. Phê duyệt quyết toán
 10. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, kiểm toán
 11. Thời hạn quyết toán
 12. Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành

III. Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng

 1. Các yêu cầu, nguyên tắc
 2. Phương pháp quy đổi
 3. Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng
 4. Các yêu cầu chung
 5. Các quy định cụ thể về xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng

Chuyên đề 9: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo (4 tiết)

Mở lớp đào tạo định giá xây dựng công trình vào lúc: Tháng Sáu 24th, 2016 bởi tuyensinh

bình luận

Để được tư vấn hỗ trợ giải đáp một cách nhanh nhất các khóa học, lịch học, lịch khai giảng, địa điểm học. Học viên vui lòng sử dụng khung bình luận.