Home / nghiệp vụ sư phạm

Mở lớp Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non

Mở lớp Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non. Thời gian : 12 buổi ( 45 tiết),Đối tượng: giáo viên mầm non, sinh viên khoa mầm non và đối tượng có nhu cầu. BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ: DẠY THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU CHO TRẺ MẦM NON Căn cứ ...

Chi tiết

Phương pháp dạy học tích cực

Phương pháp dạy học tích cực . Thời gian học: Cả ngày Thứ 7 hoặc CN hàng tuần( Từ 8h00 – 17h00). Học phí: 500.000đ/hv/khóa học.Chuẩn hóa theo quy định BGDĐT. THÔNG BÁO! MỞ LỚP: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ( Dành cho giáo viên thi công chức & ...

Chi tiết

Đào tạo Hiệu trưởng trường Mầm non

Đào tạo Hiệu trưởng trường Mầm non. Học phí: 3.500.000đ. Thời gian học: 1,5 tháng. Mở lớp tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng.Chứng chỉ cấp đúng theo quy định. ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON Các khóa học liên quan: Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm ...

Chi tiết

Bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên ngành mầm non

Bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên ngành mầm non. Thời gian học: 02 tháng, học tại Hà Nội hoặc các tỉnh có nhu cầu, Chứng chỉ được cấp theo quy định của BGD&ĐT. Thông báo mở các lớp “Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ chuyên ngành mầm non” V/v mở các ...

Chi tiết

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường Mầm non

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; Thực hiện Thông tư số ...

Chi tiết

Đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Mầm non

Bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ Giáo Viên Mầm non. Học phí: 2.500.000đ, chứng chỉ do Trường Đại học sư phạm Hà Nội  cấp có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc. THÔNG BÁO Mở lớp Bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Mầm non Căn cứ vào nhu cầu ...

Chi tiết

Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học

Thông báo: Mở lớp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo dục Tiểu học Căn cứ Quyết định số 6042/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học ...

Chi tiết

Đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

Đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm,Học vào Thứ 7 & CN/tuần, Chứng chỉ do Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội cấp theo đúng thông tư quy định của BGD và Đào tạo. CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TCCN KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH ...

Chi tiết