Home / nghiệp vụ sư phạm (page 2)

Tiêu chuẩn để xét ngạch giảng viên Chính

Tiêu chuẩn nghiệp vụ Ngạch Giảng viên chính (15.110) GIẢNG VIÊN CHÍNH (Mã số ngạch: 15.110) Chức trách: Là công chức chuyên môn đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng và sau đại học, thuộc một chuyên ngành đào ...

Chi tiết

Đào tạo chứng chỉ triết học sau đại học

Đào tạo chứng chỉ triết học sau đại học. Thời gian đào tạo 90 tiết. Học phí 2.500.000đ. Chứng chỉ được cấp theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC SAU ĐẠI HỌC  ——————– Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào ...

Chi tiết

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo thông tư 19 và quyết định số 647 của Tổng cục dạy nghề.Thời gian học 1,5 tháng, CC có giá trị vĩnh viễn toàn quốc. THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ  Căn cứ vào ...

Chi tiết

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC  Căn cứ thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 08 năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về việc Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý giáo dục; Căn cứ vào ...

Chi tiết

Bồi dưỡng chứng chỉ chuyên ngành tâm lí học

Bồi dưỡng chứng chỉ chuyên ngành tâm lí học. Cá nhân có nguyện vọng thi Cao học ngành Tâm lí học, Th.S Tâm lí học Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH TÂM LÍ HỌC Đối tượng – Đối với đối tượng lấy ...

Chi tiết