Home / nghiệp vụ sư phạm (page 3)

Khóa học bồi dưỡng kỹ năng dạy học

Tuyển sinh khóa học bồi dưỡng kỹ năng dạy học. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học theo quy định của Tổng cục dạy nghề,giá trị toàn quốc.  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG DẠY HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định ...

Chi tiết

Đào tạo chứng chỉ bảo mẫu, cấp dưỡng mầm non

Đào tạo chứng chỉ bảo mẫu, cấp dưỡng mầm non. Học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo Dục & Đào tạo. Có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc THÔNG BÁO TUYỂN SINH  NGHỀ BẢO MẪU, CẤP DƯỠNG TRƯỜNG MẦM NON   * ĐỐI TƯỢNG ...

Chi tiết

Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục cho các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT ( Thời gian: 10 ngày). Học phí: 1.500.000đ/khóa học. THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC  Căn cứ thông tư số ...

Chi tiết

Nghiệp vụ công tác thiết bị trường học

Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ công tác thiết bị trường học. Thời gian học 01 tháng. Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc của Trường ĐHSP Hà Nội NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quốc Gia phối ...

Chi tiết