Home / Tag Archives: Bổ túc điều dưỡng

Tag Archives: Bổ túc điều dưỡng

Đào tạo cấp chứng chỉ Tác động cột sống

Đào tạo cấp chứng chỉ Tác động cột sống. Thời gian: 03 tháng. Cấp chứng chỉ theo đúng quy định Bộ y tế có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc. THÔNG  BÁO TUYỂN SINH LỚP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG Căn cứ vào Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 ...

Chi tiết