Home / Tag Archives: chứng chỉ

Tag Archives: chứng chỉ

Khóa học Giám đốc nhân sự (C.P.O)

Khóa học giám đốc nhân sự

Đào tạo và cấp chứng chỉ khóa học Giám đốc nhân sự. Thời lượng khóa học 3,5 tháng. Chứng chỉ do trường Đại học kinh tế Tp.HCM cấp có giá trị trên toàn quốc. KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ – C.P.O 1. Mục đích khóa học Quản lý nhân ...

Chi tiết

Khóa học bồi dưỡng kỹ năng dạy học

Tuyển sinh khóa học bồi dưỡng kỹ năng dạy học. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học theo quy định của Tổng cục dạy nghề,giá trị toàn quốc.  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG DẠY HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định ...

Chi tiết