Home / Tag Archives: cộng tác viên thanh tra giáo dục

Tag Archives: cộng tác viên thanh tra giáo dục

Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục cho các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT ( Thời gian: 10 ngày). Học phí: 1.500.000đ/khóa học. THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC  Căn cứ thông tư số ...

Chi tiết