Home / Tag Archives: giáo dục mầm non

Tag Archives: giáo dục mầm non

Bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên ngành mầm non

Bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên ngành mầm non. Thời gian học: 02 tháng, học tại Hà Nội hoặc các tỉnh có nhu cầu, Chứng chỉ được cấp theo quy định của BGD&ĐT. Thông báo mở các lớp “Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ chuyên ngành mầm non” V/v mở các ...

Chi tiết

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường Mầm non

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; Thực hiện Thông tư số ...

Chi tiết

Đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Mầm non

Bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ Giáo Viên Mầm non. Học phí: 2.500.000đ, chứng chỉ do Trường Đại học sư phạm Hà Nội  cấp có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc. THÔNG BÁO Mở lớp Bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Mầm non Căn cứ vào nhu cầu ...

Chi tiết