Home / Tag Archives: New Zealand

Tag Archives: New Zealand

Tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI LIÊN BANG NGA NĂM 2016! Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Giáo dục ...

Chi tiết

Tuyển sinh đi học tại Ucraina năm 2016

TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI UCRAINA NĂM 2016! Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ U-crai-na cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và U-crai-na, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi ...

Chi tiết