Home / Tag Archives: nga

Tag Archives: nga

Tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI LIÊN BANG NGA NĂM 2016! Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Giáo dục ...

Chi tiết

Thông báo đi học tại Ru-ma-ni năm 2016

THÔNG BÁO ĐI HỌC TẠI RU-MA-NI NĂM 2016! Căn cứ thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni và Chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Quốc gia Ru-ma-ni giai ...

Chi tiết

Tuyển sinh đi học tại Ucraina năm 2016

TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI UCRAINA NĂM 2016! Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ U-crai-na cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và U-crai-na, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi ...

Chi tiết

Chương trình Học bổng ASEAN của New Zealand

Chương trình Học bổng ASEAN của New Zealand Chương trình Học bổng ASEAN của New Zealand trang bị kiến thức, kỹ năng và bằng cấp cho các nhà lãnh đạo tương lai nhằm đóng góp cho sự phát triển về chính trị, kinh tế và xã hội của các quốc ...

Chi tiết