Home / Tag Archives: quản lý hành chính nhà nước

Tag Archives: quản lý hành chính nhà nước

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường Mầm non

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; Thực hiện Thông tư số ...

Chi tiết

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng cán bộ cấp phòng, tổ chức – hành chính Thời gian học: Thứ 7 & CN ( Từ 1 – 2 tháng) THÔNG BÁO Về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng Thực hiện nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày ...

Chi tiết

Tiêu chuẩn để xét ngạch giảng viên Chính

Tiêu chuẩn nghiệp vụ Ngạch Giảng viên chính (15.110) GIẢNG VIÊN CHÍNH (Mã số ngạch: 15.110) Chức trách: Là công chức chuyên môn đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng và sau đại học, thuộc một chuyên ngành đào ...

Chi tiết