Home / Tag Archives: quản lý hành chinhsm triết học

Tag Archives: quản lý hành chinhsm triết học

Đào tạo Hiệu trưởng trường Mầm non

Đào tạo Hiệu trưởng trường Mầm non. Học phí: 3.500.000đ. Thời gian học: 1,5 tháng. Mở lớp tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng.Chứng chỉ cấp đúng theo quy định. ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON Các khóa học liên quan: Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm ...

Chi tiết