Home / Tag Archives: quản lý mầm non

Tag Archives: quản lý mầm non

Đào tạo Hiệu trưởng trường Mầm non

Đào tạo Hiệu trưởng trường Mầm non. Học phí: 3.500.000đ. Thời gian học: 1,5 tháng. Mở lớp tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng.Chứng chỉ cấp đúng theo quy định. ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON Các khóa học liên quan: Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm ...

Chi tiết

Bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên ngành mầm non

Bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên ngành mầm non. Thời gian học: 02 tháng, học tại Hà Nội hoặc các tỉnh có nhu cầu, Chứng chỉ được cấp theo quy định của BGD&ĐT. Thông báo mở các lớp “Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ chuyên ngành mầm non” V/v mở các ...

Chi tiết

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường Mầm non

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; Thực hiện Thông tư số ...

Chi tiết