Home / Tag Archives: sư phạm nghề

Tag Archives: sư phạm nghề

Lịch khai giảng các khóa học

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quốc Gia – là đơn vị có chức năng trong  lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chúng tôi đã đào tạo thành công nhiều lớp ngắn hạn  cho các đơn vị trường học ...

Chi tiết

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo thông tư 19 và quyết định số 647 của Tổng cục dạy nghề.Thời gian học 1,5 tháng, CC có giá trị vĩnh viễn toàn quốc. THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ  Căn cứ vào ...

Chi tiết