Home / Tag Archives: tổng cục dạy nghề

Tag Archives: tổng cục dạy nghề

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo thông tư 19 và quyết định số 647 của Tổng cục dạy nghề.Thời gian học 1,5 tháng, CC có giá trị vĩnh viễn toàn quốc. THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ  Căn cứ vào ...

Chi tiết

Khóa học bồi dưỡng kỹ năng dạy học

Tuyển sinh khóa học bồi dưỡng kỹ năng dạy học. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học theo quy định của Tổng cục dạy nghề,giá trị toàn quốc.  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG DẠY HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định ...

Chi tiết