Home / Tag Archives: Triết học

Tag Archives: Triết học

Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học

Thông báo: Mở lớp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo dục Tiểu học Căn cứ Quyết định số 6042/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học ...

Chi tiết

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng cán bộ cấp phòng, tổ chức – hành chính Thời gian học: Thứ 7 & CN ( Từ 1 – 2 tháng) THÔNG BÁO Về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng Thực hiện nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày ...

Chi tiết

Tiêu chuẩn để xét ngạch giảng viên Chính

Tiêu chuẩn nghiệp vụ Ngạch Giảng viên chính (15.110) GIẢNG VIÊN CHÍNH (Mã số ngạch: 15.110) Chức trách: Là công chức chuyên môn đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng và sau đại học, thuộc một chuyên ngành đào ...

Chi tiết

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC  Căn cứ thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 08 năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về việc Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý giáo dục; Căn cứ vào ...

Chi tiết