Home / Tuyển dụng

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016

THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016 Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển: 1.1. Tiêu chuẩn chung:         – Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; – Có phẩm chất đạo đức tốt; – Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ ...

Chi tiết